Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Čo je včasná intervencia?Včasná intervencia (v a.j. Early intervention) je pojem, ktorý je na Slovensku pomerne nový
tak pre odbornú ako aj laickú verejnosť, v čoho dôsledku ho rôzni ľudia môžu chápať rôznym spôsobom.

V Centre včasnej intervencie Košice, n.o. vnímame včasnú intervenciu ako programy a služby naprieč všetkými rezortmi (zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí a rodiny).

Ich cieľom je podporiť vývin dieťa s ohrozením vo vývine od narodenia do 3 rokov tak, aby sa stalo v rámci svojich možností a schopností plnohodnotným členom svojej rodiny a neskôr plnohodnotným členom komunity, v ktorej žije.

Včasná intervencia poskytnutá dieťaťu ohrozeného vo vývine v tomto ranom období jeho života prispieva k zníženiu rozdielu vo vývine medzi ním a jeho bežnými rovesníkmi.

Prináša benefity tak pre dieťa samotné ako aj pre všetkých členov rodiny, v ktorej dieťa vyrastá.

  Včasná intervencia znamená poskytovanie potrebných služieb VČAS!