Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Projekt PRVÉ (K)ROKY

To, ako dobre sa rodičia zhostia v prvých rokoch života dieťaťa svojej rodičovskej role a nakoľko priaznivé pre vývin budú ďalšie faktory v živote dieťaťa a jeho rodiny vo významnej miere predisponuje ich budúcnosť.

Ako obvykle vyzerá život dieťaťa a jeho rodiny v prvých rokoch?

Po narodení dieťaťa prechádza fungovanie každej rodiny istou zmenou. V prvých dňoch a mesiacoch po príchode dieťaťa z pôrodnice sa rodičia zžívajú s novým členom rodiny, učia sa spoločne fungovať. Vo veľkej miere využívajú pri starostlivosti o dieťa a vytvorenie nového systému spolunažívania svoje intuitívne rodičovské zručnosti. Intuitívne rodičovstvo je štandardne dostatočným nástrojom v rukách rodičov pre podporu vývinu ich dieťaťa. Medzi druhým a tretím rokom života dieťaťa začína väčšina rodín uvažovať nad ďalšou životnou zmenou - dieťatko vychádza z rodinného prostredia do prostredia materskej školy, mamka sa vracia na pracovný trh. Umiestnenie dieťaťa do materskej školy je s ohľadom na vývinové potreby dieťaťa veľmi dôležitý krok. No nemenej dôležitý je tiež z pohľadu funkčnosti rodiny - umožňuje obom rodičom zamestnať sa.  

Čo sa deje, ak sa dieťatko v prvých mesiacoch alebo rokoch po narodení vyvíja inak než by malo?

Intuitívne rodičovstvo obvykle nestačí na to, aby rodičia dieťaťa s rizikovým vývinom dokázali správne rozvíjať svoje dieťa a prejsť bez turbulencií životnou zmenou spojenou s narodením dieťaťa. Rodičia potrebujú podporu odborníkov na to, aby sa stali spokojnými rodičmi, ktorí budú rozumieť svojmu dieťaťu, vedieť ho podporovať vo vývine a následne efektívne manažovať svoju rodinnú situáciu.
Vo veku ukončenia rodičovskej dovolenky rovnako ako rodičia dieťaťa bez vývinového rizika taktiež potrebujú zaradiť dieťa do materskej školy - s ohľadom na potreby dieťaťa ako aj svojej rodiny.
 

Prvé roky sú v živote človeka kľúčové
Prvé roky
sú v živote človeka
kľúčové

NAŠA VÍZIA

Každý rodič dieťaťa s rizikovým vývinom a/alebo zdravotným znevýhodnením na Slovensku bude mať dostupné informácie, zručnosti a komplexnú podporu pre posilnenie svojich rodičovských kompetencií v oblasti podpory vývinu svojho dieťaťa a to čo najskôr po identifikovaní vývinového rizika (včasná intervencia).

Každé dieťa s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením bude mať príležitosť rozvíjať sa v rovesníckom kolektíve bez ohľadu na limity, ktoré vyplývajú z jeho rizikového vývinu a deti s typickým vývinom budú mať príležitosť zoznámiť  sa v prirodzenom prostredí materských škôl s konceptom neurodiverzity (inkluzívna materská škola)

AKO K NEJ CHCEME PRISPIEŤ:

V prvom kroku vytvoríme pre Slovensko príklad dobrej praxe v meste Košice a okrese Košice-okolie, kde všetci odborníci v regióne Košice a Košice-okolie, ktorí poskytujú služby deťom v prvých 7mich rokoch ich života  v rezorte zdravotníctva, školstva, práce sociálnych vecí a rodiny budú svoje služby poskytovať  v súlade s bio-psycho-sociálnym modelom disability a zdravia a budú ich poskytovať proaktívne komplementárne a koordinovane. 

V ďalšom kroku vytvoríme v meste Košice príklad dobrej praxe fungovania inkluzívnej materskej školy, v ktorej je možné každé dieťa rozvíjať v súlade s aktuálnou úrovňou jeho schopností a potrieb.

Podporte medzirezortné zmeny, ktoré by pomohli skvalitniť život rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

ĎAKUJEME.