Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Projekt ALKA

Cieľ projektu ALKA:

Overiť hypotézu, či asistent poskytnutý dieťaťu so zdravotným znevýhodnením bude schopný zabezpečiť inklúziu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do prostredia bežnej materskej a základnej školy. Pritom platí, že asistent by mal byť láskavý a vnímavý voči potrebám dieťaťa, rodiny aj prostredia materskej školy a tiež zručný v komunikácii (ALKA kvalita - Asistent ako Láskavý KAmarát dieťaťa a rodiny).


 Projekt bol realizovaný v rokoch 2020-2022 

V danom projektovom období bolo podporených 10 detí: 3 deti v základnej škole (1x cirkevná, 1x súkromná, 1x štátna ZŠ) a 7 detí v materských školách (2x štátna, 3x súkromna, 2x cirkevná, pričom niektoré deti prešli z MŠ do ZŠ v priebehu projektu)

 

Výsledok projektu:

Asistent ako láskavý kamarát (ALKA kvalita) dokáže byť veľmi dobrým nástrojom podpory adaptácie dieťaťa so ZZ na prostredie bežnej MŠ alebo ZŠ. Samotná prítomnosť asistenta (ani asistenta v kvalite ALKA) však nestačí na zabezpečenie inklúzie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. 

Je potrebné, aby boli splnené minimálne 2 ďalšie podmienky:

  1. dieťa potrebuje byť pred nástupom do kolektívu MŠ/ZŠ pripravované nielen v oblasti adaptívneho správania (samostatnosť, sebaobsluha), ale aj v oblasti rovesníckych vzťahov. .
  2. prostredie MŠ/ZŠ potrebuje rozumieť tomu, čo znamená inklúzia/inkluzívny prístup a na základe tohoto porozumenia potrebuje byť ochotné a schopné flexibilne meniť svoje vžité postupy práce pri výchove a vzdelávaní detí. 

Ak nie sú splnené tieto dve podmienky, asistent sa môže veľmi ľahko stať "nástrojom sociálneho vylúčenia" a láskavá asistentka bude fungovať s dieťaťom ako izolovaný ostrov v mori všetkých ostatných detí a zamestnancov MŠ/ZŠ.

 

Prečo tento cieľ?

  • Materské a základné školy vnímajú a komunikujú dlhodobo ako základnú prekážku prijatia a začlenenia dieťaťa so ZZ do MŠ a ZŠ práve absenciu asistentov učiteľa, ktorí by im pomohli v procese začleňovania dieťaťa so ZZ
  • Ministerstvo školstva vynakladá aktuálne veľa úsilia na to, aby zabezpečilo školám viac asistentov učiteľa.

 


 

Naše skúsenosti s prítomnosťou asistentky ALKY v MŠ a ZŠ

Vaše časté otázky

 

VŠETKY NAŠE PROJEKTY REALIZUJEME LEN VĎAKA VÁM.

Pomôžte nám ďalej hľadať efektívne riešenia pre rodiny so zdravotným znevýhodnením. PODPORTE NÁS