Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Naša vízia

NAŠA VÍZIA

Našou víziou je:

 • dostupnosť na rodinu orientovaných programov a služieb včasnej intervencie (v rodine, pre rodinu, s rodinou) pre všetky deti na Slovensku, ktorých vývin sa v prvých rokoch života neuberá typickým smerom;
   
 • dostupnosť bežných rovesníckych kolektívov a materských škôl pre všetky deti na Slovensku, vrátane detí ohrozených vo vývine z dôvodu zdravotného znevýhodnenia.

NAŠA MISIA

Našou misiou je prispieť k dostupnosti na rodinu orientovanej včasnej intervencie a dostupnosti rovesníckych kolektívov:

 • vytváraním a šírením príkladu dobrej praxe na rodinu orientovanej včasnej intervencie ako SOCIÁLNEJ SLUŽBY (služba včasnej intervencie registrovaná na Košickom samosprávanom kraji);
   
 • vytváraním a šírením príkladov dobrej praxe medzirezortnej spolupráce odborníkov poskytujúcich  včasnú intervenciu v rezortoch zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí a rodiny (projekt PRVÉ (K)ROKY);
   
 • vytváraním a šírením príkladu dobrej praxe premeny tradičného rovesníckeho kolektívu na inkluzívny (inkluzívna škôlka Lerni).