Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE KOŠICE, n. o.

SME
nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby.

POMÁHAME
rodinám, ktorých dieťa je ohrozené
vo vývine (child at risk).

BUDUJEME
na sile a schopnostiach samotnej rodiny.

VNÍMAME
rodičov ako rovnocenných partnerov,
ktorí svoje dieťa a potreby svojej rodiny
poznajú najlepšie.

 

Aby všetky rodiny zažívali v komunitách, v ktorých žijú prijatie.
Aby všetky rodiny
zažívali
v komunitách,
v ktorých žijú
prijatie.

Naše referencie