Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

MUDr. Martina Švekušová

pediatrička

MUDr. Martina Švekušová

“Pri dieťati so zdravotným znevýhodnením sa odborníci aj rodina zameriavajú prioritne na problémové oblasti v ich vývine. Mojou snahou je upriamiť pozornosť rodiny na silné stránky ich dieťaťa a dovoliť mu tým rozvíjať sa ako jedinečná
osobnosť.”