Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Vývinová poradňa

Vývinová poradňa je nadštandardná služba pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením.

CIEĽ

pomôcť rodičom zvládnuť ťažkosti vyplývajúce zo zdravotného stavu ich dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, pričom rodičia NEMUSIA BYŤ poberateľmi služby včasnej intervencie v našom centre.

Konzultácie v rámci vývinovej poradne poskytuje MUDr. Martina Švekušová a sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Rodičom pomáhame zvládnuť špecifické problémy, ako:

  • jedenie a výživa
  • vyprázdňovanie a odplienkovanie
  • spánok

Rodičom poskytujeme príležitosť konzultovať s pediatrom otázky, týkajúce sa vplyvu zdravotného znevýhodnenia na vývin a získať komplexný pohľad na zdravotné a vývinové potreby svojho dieťaťa.