Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Čo ponúkame

Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to,  aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a  schopnosti svojho dieťaťa. Počúvame a otvorene komunikujeme, spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami. Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do  každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.