Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE KOŠICE, n. o.

SME
nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby.

HĽADÁME
spôsob efektívnej podpory rodičov
detí vo veku od 0-7 rokov ohrozených vo vývine
- v ich rodičovskej role.

POMÁHAME
rodinám, ktorých dieťa je zdravotne
znevýhodnené zdolať životnú výzvu.

BUDUJEME
na sile a schopnostiach samotnej rodiny.

VNÍMAME
rodičov ako rovnocenných partnerov,
ktorí svoje dieťa a potreby svojej rodiny
poznajú najlepšie.

Aby všetky rodiny zažívali v komunitách, v ktorých žijú prijatie.
Aby všetky rodiny
zažívali
v komunitách,
v ktorých žijú
prijatie.