Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Mgr. Lucia Dragulová

liečebný pedagóg

Mgr. Lucia Dragulová

Rôznorodosť tímu a jeho multidisciplinarita otvára priestor na diskusiu o jedinečnosti každej rodiny a poskytuje mi tak možnosť zamerať sa na špecifi cké potreby rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Načúvaním rodine a vzájomnou
spoluprácou v tíme chcem pomôcť rodinám napĺňať ich ciele.