Inkluzívna škôlka - máme ešte 8 voľných miest zobraziť viac

Mgr. Lucia Dragulová

liečebná pedagogička

Mgr. Lucia Dragulová

Rôznorodosť tímu a jeho multidisciplinarita otvára priestor na diskusiu o jedinečnosti každej rodiny a poskytuje mi tak možnosť zamerať sa na špecifi cké potreby rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Načúvaním rodine a vzájomnou
spoluprácou v tíme chcem pomôcť rodinám napĺňať ich ciele.