Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Radko Reviľák

Radko Reviľák

Sila našej spoločnosti drží na sile tých najslabších a najzraniteľnejších. Podobne ako mnoho skvelých ľudí v CVI, aj ja cítim osobný záväzok prispieť svojimi schopnosťami a zručnosťami k tomu, aby sme zdola, spoločne a solidárne budovali prostredie, v ktorom porastú príležitosti pre všetkých.