Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Pediatri a centrá včasnej intervencie

Návšteva pediatra v domácom prostredí rodiny je dnes na Slovensku už skôr raritou.

No nebolo to tak dávno, keď pediatri navštevovali mamičky a ich bábätká priamo v domácom prostredí. A nielen oni. Výrazne im v ich práci pomáhali detské sestry, ktoré mali častokrát možno viac než lekár priestor na trpezlivú podporu, upokojovanie obáv o zdravie a vývin ich dieťatka. Viem si predstaviť, ako veľmi užitočná mohla byť takáto forma podpory napríklad pre ženy, ktoré sa stali prvýkrát mamami. Dostať správne usmernenia, rady, inštrukcie z rúk zdravotníka priamo v mojej domácnosti... dalo by mi to pocit, že na celú tú novú a jedinečnú situáciu materstva nie som sama :-). Moje staršie kamarátky spomínajú, ako si mnohé rady aj zapisovali a poznámky využívali aj o pár rokov neskôr pri narodení ďalšieho dieťaťa... 

Dnes je situácia iná. Pediatrov je málo a tak mamky prichádzajú v prípade choroby dieťaťa alebo preventívnej prehliadky priamo do ambulancie. Lekár sleduje najmä zdravotný stav dieťaťa, malých pacientov je veľa a na uisťovacie a poradenské rozhovory nezostáva veľa času. Domáce prostredie dieťaťa a životné podmienky jeho rodiny má pediater možnosť poznať len z tých často nie príliš obsiahlych rozhovorov. Pri očkovaní, pri meraní teploty...

Kým pri bežných deťoch, ktoré sa vyvíjajú bez ťažkostí je možno takáto forma starostlivosti postačujúca (mohli by sme diskutovať, či ozaj), určite nestačí vtedy, keď sa dostane rodina do situácie narodenia dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. 

Na prvých rokoch v živote dieťaťa z dôvodu zvýšenej neuroplasticity jeho vyvíjajúceho sa mozgu nesmierne záleží. 

Každé dieťa potrebuje pre svoj zdravý fyzický a emocionálny vývin okrem dobrej zdravotnej  starostlivosti aj podnetné prostredie, ktoré ho bude posúvať vpred. Súčasťou podnetného prostredia nie je len samotný priestor, v ktorom rodina býva. Sú ňou aj láskyplný vzťah s mamou a ockom, ich vzájomné partnerské vyladenie, schopnosť naladiť sa emocionálne na dieťa a poskytnúť mu emocionálnu opateru, ktorú potrebuje. Podnetné prostredie potrebuje byť zároveň dostatočne podnetné vo vzťahu k rôznorodým potrebám detí. Podnetné aj voči potrebe dieťatka s poruchou zraku, sluchu alebo dieťaťa, ktoré nemá dostatočné porozumenie reči... 

V oblasti zdravotnej starostlivosti o dieťa dokáže služba včasnej intervencie z medicínskej stránky pomôcť "iba" sprostredkovaním kontaktov na odborníkov. Pediater a ďalší odborní lekári vedia, čo je pre fyzické zdravie dieťaťa to najlepšie a robia aj v tom malom časovom priestore, ktorý pre deti a ich rodiny majú často omnoho viac než si vôbec dokážeme predstaviť. 

  No pre mnohých rodičov zdravotne znevýhodnených detí a detí s rizikovým vývinom je medicínsky prístup nedostačujúci. 

Zvládnuť náročnú situáciu s dieťatkom, ktoré vyžaduje nadštandardnú starostlivosť a vlastné nečakané emócie môže byť pre rodiča veľmi vyčerpávajúce. Ak má niekoho, kto situácii rozumie, vie poradiť, sprevádza, usmerňuje – takáto pomoc sa stáva nenahraditeľnou. 

Centrá včasnej intervencie sú tu pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí a detí s rizikovým vývinom a spolu s nimi vytvárajú podnetné prostredie pre dieťa. Podľa možností spoločne odstraňujú bariéry v jeho vývine a nie len tie fyzické. V situácii, keď detskí lekári nemajú nazvyš takmer žiadny čas na rozprávanie, dopĺňajú ich zdravotnú starostlivosť o dieťa starostlivosťou psycho-sociálnou. 

Aj keď v mnohých prípadoch sú podpora a sprevádzanie odborníkmi včasnej intervencie takmer rovnako dôležité ako starostlivosť pediatra, často sa rodiny k informáciii o existencii tejto služby nedostanú. Pričom služba včasnej intervencie je pre zdravý vývin dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a bezpečné fungovanie jeho rodiny potrebná až nevyhnutná. Prečo je tomu tak?

Len veľmi málo pediatrov alebo odborných lekárov má dostatočnú znalosť o tom, čo je obsahom práce odborníkov v službe včasnej intervencie. Chýbajú informácie o tom, ako môže služba včasnej intervencie krásne dopĺňať starostlivosť pediatrov o dieťa so zdravotným znevýhodnením

Táto situácia nás nenecháva ľahostajnými. Potrebujeme zlepšiť medzirezortnú spoluprácu medzi všetkými odborníkmi, ktorí poskytujú starostlivosť deťom v prvých rokoch ich života. 

AJ preto náš projekt PRVÉ (K)ROKY.

V rámci nášho projektu sme už vo februári 2023 zrealizovali osobné stretnutia s viacerými pediatrami, priblížili sme im obsah a spôsob našej práce a jej dôležitosť pre našich klientov. Vďaka stretnutiu a ich spätnej väzbe sa nám podarilo vytvoriť informačné letáky pre rodičov detí s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením. Navštevujeme pediatrov a pokúšame sa o to, aby čoraz viac z nich rozumelo významu bio-psycho-sociálneho prístupu k detskému pacientovi...

Sme presvedčení, že na prvých (k)rokoch detí nám skutočne všetkým záleží. Avšak aby sme mohli spolupracovať, musíme o sebe najskôr vedieť :) 

Simona Šimková

1 2 >