Inkluzívna škôlka - máme ešte 8 voľných miest zobraziť viac

Prečo zakladáme bežnú a nie špeciálnu škôlku?

Celých 7 rokov existencie nášho Centra včasnej intervencie Košice, n.o. pociťujeme a zažívame nemohúcnosť rodičov detí so zdravotným znevýhodnením v čase nástupu dieťaťa do škôlky. Predstavte si, že by ste boli jedným z nich...

Mnohí rodičia pod našim vedením tvrdo “makajú” na výchove svojho dieťaťa. Svoje dieťa ozaj pripravia medzi ostatné deti s ohľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie najviac, ako je to možné. No napriek ich veľkej snahe častokrát nevedia nájsť materskú školu, ktorá by ich dieťa prijala. Ich obrovská snaha teda nemá pokračovanie.

Špeciálnych materských škôl je málo a kapacít pre všetky deti nedostatok. Zároveň mnohé z detí so zdravotným znevýhodnením by sa aj mohlo dostať do bežných materských škôl, učiť sa od svojich rovesníkov, posúvať sa ďalej. No skutočne inkluzívnych materských škôl, ktoré sa odhodlajú prijať takéto dieťa je v našom kraji iba zopár. 

 1.  Pred 4 rokmi sme prišli s  projektom ALKA . Naše asistentky Alky pomáhali dieťaťu so zdravotným znevýhodnením adaptovať sa v bežnej škôlke. Cieľom projektu bolo, aby sa dieťa socializovalo, stalo sa ozajstnou súčasťou kolektívu, boli napĺňané jeho špeciálne potreby a v neposlednom rade aby rolu asistentiek dokázali prebrať pani učiteľky alebo bežné asistentky v škôlke.
V rámci nášho multidisciplinárneho tímu sme o každom z „našich“ detí veľa diskutovali. Komunikovali sme s rodičmi a tiež s vedením v škôlke. Spoločne sme sa snažili nachádzať, prijímať a realizovať tie najlepšie riešenia pre dieťa. V skutočnosti sa ale niekedy stalo, že naša asistentka a dieťa tvorili samostatný ostrovček a tzv. inklúzia sa nekonala...

 2.  Aby sme zvýšili šance detí so zdravotným znevýhodnením dostať sa do materskej školy (bežnej či špeciálnej), v januári 2023 sme pre ne otvorili  prípravnú škôlku . Detičky si osvojovali nové zručnosti, učili sa vydržať bez mamky a zvykali na škôlkarsky režim a na prítomnosť iných detí. Výsledkom bolo, že po ukončení prípravnej škôlky polovicu našich detí prijali do materskej školy.

My ale ideme ešte ďalej. Čerpáme z teórie, z odborných znalostí a skúseností našich špecialistov z CVI Košice, n.o., ktorých nie je málo: sociálne poradkyne, psychológovia, liečebná pedagogička, fyzioterapeutka. V tíme máme dokonca pediatričku, ktorá sa zameriava na otázky vývinu a výživy v detskom veku.

Pri našej práci máme odbornú a ľudskú podporu aj nášho partnerského odborného tímu v Súkromnom špecializovanom centre poradenstva a prevencie pre deti do piateho roku veku.

Po skvelých výsledkoch pilotného projektu prípravnej škôlky v nej pokračujeme s novými detičkami a...

 3.  ... v najbližších dňoch  OTVÁRAME BEŽNÚ ŠKÔLKU. 

Mnohí možno čakali, že ak raz nejakú škôlku otvoríme, tak jedine špeciálnu. No dostanú tak deti so zdravotným znevýhodnením šancu byť v dospelosti rovnocennou súčasťou našej spoločnosti - rovnako ako ich bežní rovesníci? Individuálny prístup voči špeciálnym potrebám detí a kolektív bežných detí túto šancu zvyšujú. PRETO BEŽNÁ ŠKÔLKA.

A aký bude mať prínos inkluzívna škôlka pre bežné deti vyrastajúce s 2-3 deťmi so zdravotným znevýhodnením?

Aj bežné deti majú vlastné rôznorodé potreby. Niektoré nehovoria našim jazykom, iné si prešli náročnou traumou, ďalším sa rozvádzajú rodičia...

Každé z našich detí potrebuje individuálny prístup. A rodič vrelú komunikáciu s pani učiteľkami, na ktoré sa bude môcť spoľahnúť.

PRETO BEŽNÁ ŠKÔLKA.

Navyše výskumné štúdie hovoria, že deti, ktoré vyrastajú v inkluzívnom prostredí sú osobnostne silnejšie - lepšie pripravené na život v dynamicky sa meniacom svete...

Toto a mnoho iného nás presvedčilo, aby sme namiesto špeciálnej škôlky založili bežnú inkluzívnu škôlku. Škôlku pre 15 bežných detí, ktorých súčasťou budú tie naše so zdravotným znevýhodnením. Škôlku, ktorá je potrebná ako soľ. Pre našich klientov, pre bežné deti, pre ďalšie materské školy, pre spoločnosť. Lebo sa potrebujeme posunúť ďalej. Alebo skôr bližšie? Žeby bližšie jeden k druhému?

Držte nám palce! ❤️

1 2 >