Inkluzívna materská škola - máme už len 6 voľných miest zobraziť viac

Rovesnícke vzťahy

Rovesnícke vzťahy vytvárajú pre deti príležitosti pre učenie. Aj keď nemáme istotu v tom, ako dieťa so zdravotným znevýhodnením dokáže tieto príležitosti využiť, ak ich vytvoríme, získame možnosť sledovať, či má dieťa pri hre a spoločnom učení nejaké prekážky. Až potom môžeme hľadať cesty ako mu ich pomôžeme prekonávať.

V prvých rokoch dieťaťa je v rámci zdravého psychického a emocionálneho vývinu nevyhnutné vytvárať a upevňovať vzťah s mamkou, otcom, či súrodencami. Na to, aby dieťa vedelo fungovať v prostredí mimo rodiny a dokázalo sa uplatniť v živote sú ale veľmi dôležité rovesnícke vzťahy a vzťahy s inými ľuďmi.

V prípravnej škôlke sme cielene podporovali ich vytváranie a sledovali sme, ako deti so zdravotným znevýhodnením k sebe postupne nachádzali cestu. No zďaleka nie pre všetky deti so zdravotným znevýhodnením je dostupné prostredie materskej školy. Viacerí rodičia hľadajú odvážnu škôlku, ktorá by prijala ich dieťa medzi bežné deti. Predsa sa tak veľa rozpráva o inklúzii! V  skutočnosti je inkluzívnych materských škôl žalostne málo. Rovnako ako tých špeciálnych. A tak rodičia detí zažívajú zo strany materských škôl odmietnutie a ostať s dieťaťom doma až do začiatku povinnej školskej dochádzky pre mnohých rodičov nie je voľbou ale jedinou možnosťou ...

Aké dôležité je prostredie škôlky v rámci socializácie hovoria rodičia detí z našej prípravnej škôlky:

„Prípravná škôlka bol skvelý projekt, pre nás prišiel úplne v správny čas, kedy sme hľadali kolektív, kde by sme dcérku zaradili v rámci socializácie. V škôlke sa jej veľmi páčilo, očká jej svietili už v šatni, ako sa nevedela dočkať ďalších chvíľ s kamarátmi a úžasnými pani učiteľkami.“

„Dcérke prípravná škôlka pomohla vo viacerých oblastiach - začleniť sa do kolektívu, 
pochopiť, že tam nie je jediná, že sa musí prispôsobovať aj ostatným deťom.“

#naprvychvztahochzalezi #detipotrebujudeti

1 2 >