Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

PRÍPRAVNÁ ŠKÔLKA / Senzorická integrácia

Senzorická integrácia je teória, ktorá sa zaoberá tým, ako náš organizmus spracováva jednotlivé podnety, ktoré prichádzajú do nášho tela prostredníctvom zmyslových orgánov. Okrem sluchu, čuchu, chuti, sluchu a hmatu je to ešte aj vestibulárny systém a propriocepcia. 

Jedným z najdôležitejších zmyslov, ktorý nám sprostredkúva informácie z okolitého prostredia je hmat. 

Ak sa dieťa jednotlivým hmatovým podnetom bráni a povedzme, že odmieta nové oblečenie alebo prehnane reaguje na teplo, chlad, či bolesť, ide o neprimerané reakcie. Dieťa hmatové podnety nesprávne spracováva a môže reagovať odmietaním jedla s určitou konzistenciou či vyhýbaním sa situáciám, pri ktorých sa zašpiní.

Alebo naopak - môže sa stať, že dieťa tlak miluje. Rodič nechápe, keď jeho dieťa rado nosí tesné oblečenie alebo zalieza pod rozličné predmety. Môže mať oslabenú reakciu na bolesť a na extrémne teploty.

Tieto neprimerané reakcie dieťaťa následne ovplyvňujú vnímanie vlastného tela, motorické plánovanie, vývin jemnej motoriky a motoriky úst. Skrátka výrazne ovplyvňujú jeho bežné fungovanie.❤️

Aby sme dieťaťu pomohli primerane reagovať, musíme mu vytvárať situácie, pri ktorých je konfrontované s rozličnými hmatovými podnetmi nenásilnou formou. Naopak u detí, ktoré majú nízku vnímavosť na jednotlivé podnety, je potrebné nasýtiť ich potrebu a dodávať výrazné a intenzívne hmatové podnety.

1 2 >