Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

PRÍPRAVNÁ ŠKÔLKA slovami rodičov detí

1.

Ponuka miesta v prípravnej škôlke nám prišla veľmi vhod, keďže sme si boli vedomí, že náš synček na nástup do bežnej materskej školy ešte nie je dostatočne pripravený.

Prvotný strach, že o naše dieťa nebude kvôli jeho špecifickým potrebám dobre postarané, vystriedal pocit dôvery a uistenie sa, že je v bezpečí pod dohľadom odborníkov. Profil dieťaťa, ktorý sme odovzdávali pri nástupe zabezpečil, že sa do úvahy zoberú všetky individuálne potreby nášho syna, a že sú pedagógovia oboznámení nielen s jeho silnými ale aj slabšími stránkami.

Z týždňa na týždeň sme u syna badali pokroky ako napríklad zlepšené správanie v kolektíve, akceptovanie denného režimu či zlepšenie komunikácie. To všetko nám v konečnom dôsledku pomohlo aj pri dosiahnutí iných dôležitých míľnikov ako je odplienkovanie, či pitie z pohára. Nie je lepší pocit, ako keď vám skoro nerozprávajúce dieťa príde domov a začne si prvýkrát samo od seba pospevovať pesničky, ktoré sa naučilo v predškôlke.

Fotodokumentácia z celého dňa v škôlke nám dala možnosť nahliadnuť na priebeh výuky a vytvoriť si tak predstavu o tom ako sa naše dieťa správa v cudzom prostredí.

Chválime pedagogický personál za ich citlivý a osobitý prístup a hlavne za veľa trpezlivosti pri práci s deťmi. Ich flexibilita a ochota skúšať nové stratégie a postupy nám veľmi pomohli pri získavaní nových zručností a pri potláčaní prejavov, ktoré by synčekovi bránili v budúcnosti žiť plnohodnotný život. Pri každom stretnutí sme mali možnosť prediskutovať správanie dieťaťa. Veľmi veľkým prínosom bolo, že konštruktívne rady ohľadom výchovy nám neboli poskytnuté len z pozície odborníka - pedagóga, ale aj z vlastných skúsenosti ako rodič rodičovi, čo veľmi napomáhalo pri výchove a formovaní dieťaťa aj v domácom prostredí.

Prípravná škôlka je podľa nás skvelým mostíkom na ceste medzi domácou starostlivosťou a predškolskou prípravou a želali by sme si aby takúto možnosť malo čo najviac rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Nielenže je náš syn lepšie pripravený na škôlkárske prostredie, ale aj my osobne sme nadobudli pocit, že ako rodičia robíme pre svoje dieťa to najlepšie, aj keď sa práve život nevyvíja „podľa tabuliek“.

2.

Keď som prvýkrát počula, že pod záštitou CVI Košice bude možnosť navštevovať prípravnú škôlku "školičku", trvalo mi asi zlomok sekundy, kým som zo seba  vyhŕkla, určite máme záujem. Dostala som pár dní na rozmyslenie a na poradu s manželom, ktorý ma len utvrdil, že je to výborné rozhodnutie. A spoznaním nielen zohratého tria, som si bola viac ako istá, že táto prípravka  posunie nielen nášho syna, ale aj mňa. Otvorili mi oči, či už v tom, že niektoré aspekty sa dajú vyriešiť i hlbokým nádychom, ale i to, že iné treba riešiť intenzívnejšie. I keď som s nimi strávila viac času, ako sa na začiatku očakávalo, keďže syn sa tváril, že sme nerozlučná dvojka, jednu vec viem isto, bola to výborná voľba a ďakujeme za všetko, milé CVI-celému tímu a každému jednému človeku, ktorý bol súčasťou tohto pilotného projektu. 

3.

Prípravná škôlka bol skvelý projekt, pre nás prišiel úplne v správny čas, kedy sme hľadali kolektív, kde by sme dcérku zaradili v rámci socializácie. V škôlke sa jej veľmi páčilo, očká jej svietili už v šatni, ako sa nevedela dočkať ďalších chvíľ s kamarátmi a úžasnými pani učiteľkami. Zlepšila sa v interakcii s deťmi a dospelými, začala viac rozprávať a napodobňovať, zlepšila sa vo funkčnej hre, naučila sa nové neplechy, ktoré k detstvu patria. Umiestniť dcérku do tohto projektu bolo veľmi dobré rozhodnutie. 

4.

Sme nesmierne vďační, že sme mali možnosť vyskúšať si fungovanie v škôlke. Hneď na začiatku bolo úžasné, že som ako rodič mohla byť s dcérkou spolu v škôlke počas prvého- adaptačného týždňa.

Dieťa aj keď bolo možno znepokojené  a trochu vystresované z nového prostredia a z viacerých detí pokope, malo zároveň istotu vo svojej mamke.

 Dcérke prípravná škôlka pomohla vo viacerých oblastiach:
- začleniť sa do kolektívu, 
- pochopiť, že tam nie je jediná, že sa musí prispôsobovať aj ostatným deťom
- aktivity, ktoré ju predtým nezaujímali ju zrazu začali baviť, lebo ich videla robiť iné deti (kreslenie, maľovanie, vláčik)
- viac začala vnímať svoje okolie, ľudí (nie je uzavretá vo svojej bubline), dokonca na obrázkoch v knihe kde sú deti v škôlke, alebo pri hre pomenúva figúrky menami detí a pani učiteliek zo škôlky
- viac si osvojila používanie kartičiek na vizualizáciu toho, čo sa bude diať, aj doma si už vie sama vyskladať denný režim
- začal sa jej viac rozmotávať jazýček (pred škôlkou len samohlásky, teraz už síce skomolenie, ale už používa slová, niekedy krátke vety)

Škôlka pomohla aj mne osobne v tom, že doteraz som dennodenne bola na dieťa skoro sama (až do príchodu manžela). Ja som bola nielen matkou, ale aj učiteľkou, kamarátkou. 

Snažila som sa zmysluplne tráviť čas s dieťaťom, aby sa posúvalo ďalej (v hre, reči, motorike...). 

Mamičky detí so špeciálnymi potrebami to isto poznajú. Snažíme sa dať našim deťom všetko. Aj keď im mnohé veci nejdú tak ako ich rovesníkom, snažíme sa  s nimi pracovať, aby sa im čo najviac priblížili, a to občas už hraničí s vyhorením. 

Takto som vedela, že mám chvíľu pre seba a zároveň dieťa trávi kvalitne čas s kamarátmi a odborníkmi, ktorí vedia ako pristupovať k dieťaťu so špeciálnymi potrebami. 

Chcem vyzdvihnúť prácu všetkých "pani učiteliek", ktoré boli pre naše deti druhými mamkami, kamarátkami a srdečne im poďakovať za ich trpezlivosť a láskavosť.

Po tejto skúsenosti už vôbec nemám strach ako bude dcérka fungovať v riadnej škôlke, lebo už pochopila ako to tam funguje, aký režim ju čaká.

 

5.

Náš syn Miško Novotný od februára 2023 navštevoval v CVI Košice na Komenského 2 prípravnú škôlku, kde sa mu venovali výborné pedagogičky (špeciálna pedagogička, Alky a logopedička). Od septembra 2022 sa v tom istom centre učil metódu VOKS (Výmenný obrázkový komunikačný systém) a následne ho v prípravnej škôlke v rámci komunikácie využíval.

Do marca 2023 hovoril len mama, počas ďalších mesiacov sa výrazne posunul. Rozrozprával sa, začal spievať, viditeľný progres je aj v očnom kontakte. Viac si všíma okolie (príklad predtým si nevšímal mačku, teraz ju naháňa, volá mačka, mňau). Podmieňovanie, ktoré ho učili v škôlke (najprv nakresli, odlož... potom autá) funguje aj doma. Pokračujeme doma v odplienkovaní, ktoré začal v predškôlke. Celkovo je spokojnejší, už si málokedy búcha hlavičku, lepšie spí. 

Sme veľmi vďační centru za ich výbornú prácu. Ďakujeme za atmosféru podobnú domácemu prostrediu. Pracovníci sú vždy usmievaví, vždy sa prihovoria. Vidno, že prácu berú ako poslanie. Sme vďační aj vývinovej pediatričke z centra, ktorá nás zorientovala v našom probléme a pomohla s výberom doplnkov stravy. A v neposlednom rade sme vďační pani riaditeľke centra, bez ktorej by sa predškôlka ani iné projekty neuskutočnili. 

Katarína Novotná

1 2 >